divendres, 19 d’octubre del 2012

L’ESTAT FEDERAL: UNA VIA POSSIBLE


A partir de la gran manifestació de l’Onze de Setembre, encara que alguns pretenguin afirmar de manera contundent que no ha canviat res en el panorama polític del país, tots sabem que l’afluència pacífica de molts milers de ciutadans i ciutadanes pels carrers de Barcelona, han accelerat la vida política, i no només a Catalunya, sinó a la resta de l’Estat. Com si d’una reacció química es tractés, sembla que un catalitzador hagi precipitat, de manera sobtada tota l’activitat del país. Tot ha pres velocitat i ha agafat noves dimensions. CiU, de manera oportunista, i aprofitant altres conjuntures que han potenciat el reclam sobiranista, s’ha fet amb la bandera de la independència, com a solució messiànica de tots els mals del país (i mentrestant no parlem de les retallades, ni de l’atur, ni de la precarietat de moltes famílies, ni de l’acció de govern). El PP, sense moure’s del seu paper immobilista, defensa, aferrant-se a la lletra de la Constitució com a argument bíblic, la unitat indivisible de la pàtria Espanya (i mentrestant no es parla de la destrucció de l’estat de benestar, ni del fracàs del model especulatiu del capital, ni de la tirania dels mercats, ni de la incapacitat del neoliberalisme per a superar la crisis, ni del nou model social a què ens estan abocant amb successives contrareformes). El PSC, recuperant el clàssic desig del socialisme democràtic, aposta fort per un Estat Federal que, llargament havia estat hivernant en diferents documents programàtics (i recupera, més tard que d’hora, un vell debat que haurà de comportar profundes reformes en l’organització i funcionament de l’Estat).
Ens trobem així amb tres abordatges contraposats, que intenten donar resposta al que podria ser un final d’etapa de l’Estat de les Autonomies. Sembla que tothom coincideix en què el model està esgotat, i és necessari trobar nous mecanismes que permetin continuar avançant. Mentrestant CiU (i altres opcions polítiques) aposten per la ruptura i la segregació de Catalunya de la resta de l’Estat, mitjançant una proposta d’independència; el PP emfatitza en les  retallades de competències autonòmiques, volent retornar alguna d’elles a l’Estat central i centralitzant la presa de decisions d’altres; el PSC, per la seva banda, es compromet en la defensa d’un Estat Federal, que evolucioni de l’actual Estat Autonòmic, i que, reconeixent  la pluralitat dels territoris, potenciï la capacitat i voluntat de cadascun d’ells, en un projecte de futur compartit i solidari.
Arribat aquest moment convé que recordem el nostre punt de partida i cap a on volem anar. Actualment formem part d’un Estat Autonòmic, regulat per la Constitució de 1978 i els diferents Estatus d’Autonomia de les diverses Comunitats Autònomes. L’Estat de les Autonomies és el fruit d’un gran pacte constituent entre totes les forces polítiques i socials de l’Estat, que facilità la superació del que era un estat fortament centralitzat, que es va forjar fèrriament a l’ombra de la postguerra civil espanyola i més de quatre dècades de dictadura. En aquest sentit l’Estat de les Autonomies ha representat, des del punt de vista de l’organització de l’estat, una via intermèdia entre el que seria un estat centralitzat i un estat federal, donat què disposa en la seva organització de diferents elements característics d’una estructura federalitzada i, d’altra banda, conserva alguns factors propis d’un estat centralitzat. No obstant l’Estat de les Autonomies ha suposat el major avenç en l’àmbit social i polític a la història contemporània de l’Estat Espanyol.
Però també és cert que per les pròpies limitacions de l’Estat Autonòmic, d’una banda, per l’escassa voluntat en fer una lectura i una aplicació més flexible del que s’ha fet de la Constitució i la mateixa incomprensió per a validar una reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (aprovat prèviament pel Parlament de Catalunya, les Corts Espanyoles i un Referèndum del poble català), ha arribat un moment que el desencaix de Catalunya i Espanya ha guanyat força enters. Tant és així que en aquests moments l’acoblament de Catalunya i Espanya no acaba de trobar un encaix satisfactori en la configuració de l’actual Estat Autonòmic. Es corre el risc de què petin les costures d’un vestit massa encotillat que, de fet, se’ns ha quedat un pel petit.
I davant de veus alternatives en defensa de la segregació o la recentralització, apareix una tercera via des del socialisme català (que en realitat, situada en el temps, seria la primera) que proposa un Estat Federal, com a millor i més viable solució a l’esgotament de l’Estat de les Autonomies. Un Estat Federal que doni seguretat davant incerteses rupturistes i garanties de futur davant immobilismes centralitzadors. Un Estat Federal respectuós, plural, cohesionat i solidari. Un Estat que, partint de la igualtat de drets fonamentals de tots els seus ciutadans, potenciï les capacitats dels territoris, faciliti el seu creixement i participi de les seves inquietuds i sensibilitats. Un Estat Federal, en definitiva, que s’identifiqui i representi la suma dels diversos territoris.
Aquest és el repte... il·lusionant, per cert.